O sztuce lenistwa (część 1) – Nieco refleksji globalnych (KKK)

I oto nadszedł czas upragnionych, wydawałoby się, wakacji – błogi czas relaksu, lenistwa i nic nie robienia. Uznaliśmy to za dobry moment na przyjrzenie się gatunkowi ludzkiemu pod kątem przejawianej przez niego aktywności i jej braku. Tekst ten polecamy szczególnie osobom, które wzdrygają się na myśl o urlopie, mają poczucie, że bez nich w pracy wszystko się zawali lub wręcz nie były na urlopie od wielu lat, gdyż uważają go za stratę czasu. Tekst trafi także do tych, którzy potrafią spędzić urlop bardziej pracowicie niż czas w pracy. Przyjrzyjmy się więc opozycji praca-odpoczynek z nieco odmiennego, w pierwszej chwili być może niecodziennego punktu widzenia.

Obserwując gatunek ludzki, możemy zauważyć, że znajduje się on w niewoli ciągłej, nadmiarowej, często bezsensownej i destrukcyjnej aktywności. Aktywność ta niszczy środowisko jego życia. Degraduje glebę przede wszystkim poprzez skażenia przemysłowe i komunikacyjne, chemizację rolnictwa, chemiczne metody walki ze szkodnikami pól i lasów, niewłaściwe metody uprawy. Zatruwa wodę, głównie odprowadzając do niej ścieki komunalne z miast i osiedli, różnorodne ścieki przemysłowe z zakładów produkcyjnych, ścieki pochodzące z rolnictwa. W Polce obecnie wody pierwszej klasy czystości, a więc takie, które mogą być używane przez ludność bez specjalnego uzdatniania, występują zaledwie na około 10% długości naszych rzek. Działalność ludzi zanieczyszcza też powietrze. Główną aktywnością wykazuje się tu przemysł zwłaszcza energetyczny, hutniczy i górniczy, chemiczny i atomowy i komunikacja. Dochodzi do tego rolnictwo, przede wszystkim poprzez stosowanie środków ochrony roślin. Swój udział mają też gospodarstwa domowe, skąd pochodzą związki wydzielające się z wykończeniowych materiałów budowlanych, czy mebli. Gdy przychodzi okres jesienno-zimowy jakość otaczającego powietrza pogarsza się jeszcze bardziej dzięki aktywności mieszkańców, najczęściej z domków jednorodzinnych, którzy w ramach zapobiegliwej oszczędności spalają śmieci w domowych paleniskach. Zanieczyszczenia powietrza są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż są mobilne i mogą skazić na dużych obszarach praktycznie wszystkie komponenty środowiska. Pewna ich ilość przedostaje się stale do wód i gleby.

Znaczną aktywność przejawia też gatunek ludzki w zakresie skażenia tego, czym się odżywia. W sposób mniej lub bardziej niezamierzony wprowadza do żywności substancje chemiczne, promieniotwórcze, a także mikroorganizmy chorobotwórcze. Skażenia mogą znaleźć się w środkach spożywczych w wyniku produkcji, pakowania, transportu czy przechowywania bądź na skutek skażenia środowiska; skażonej gleby, powietrza atmosferycznego, wody. Jak wynika z szacunków amerykańskich naukowców, przeciętny mieszkaniec wysokorozwiniętych krajów spożywa rocznie ok. 2,5 kg różnych związków chemicznych. Wykaz trucizn staje się coraz dłuższy: metale ciężkie, pestycydy, herbicydy, nawozy sztuczne, leki weterynaryjne, substancje radioaktywne i inne substancje chemiczne pochodzące z różnych gałęzi przemysłu oraz zanieczyszczenia pochodzące z bardzo szybko rozwijającej się motoryzacji.

Wytrwała aktywność zdolnych przedstawicieli gatunku ludzkiego doprowadziła w końcu do wyprodukowania broni zdolnej zniszczyć cały ten gatunek. Wiele godzin ciężkiej pracy najtęższych głów tego gatunku wyprodukowało broń jądrową, biologiczną i chemiczną zdolną do rażenia wszystkiego, co żyje na duże odległości i na dużych obszarach. Armia Stanów Zjednoczonych pomyślnie przeprowadziła jakiś czas temu (2011) pierwszy test Zaawansowanej Broni Sonicznej (AHW). Jest to rakieta, która może przemieszczać się z prędkością pięciokrotnie większą niż prędkość dźwięku i dotrzeć do dowolnego celu na Ziemi w przeciągu godziny. AHW wystartowała z bazy wojskowej na wyspie Kauai na Hawajach w czwartek o godzinie 1.30 czasu lokalnego. W niecałe pół godziny dotarła do oddalonego o ok. 4 tys. Kilometrów atolu Kwajalein w archipelagu Wysp Marshalla. Kosztem 50 mld. rubli przez 15 lat pracowici Rosjanie budowali okręt atomowy Siewierodwińsk (wodowanie odbyło się 15 czerwca 2010 roku), z którego wystrzelone w Władywostoku rakiety są w stanie osiągnąć terytorium Stanów Zjednoczonych. Drugi okręt – Kazań ma kosztować ponad 2 razy więcej. W planach niestrudzeni Rosjanie mają już trzeci.

Nadmiarowa aktywność niszczy również samo ciało człowieka, wprowadza umysł w stan rozedrgania, prowadzi do różnych chorób. W ostatnich latach na całym świecie, w szczególności w krajach wysoko rozwiniętych rośnie liczba osób, które na skutek różnych czynników przekroczyły stan równowagi między spalaniem zasobów a możliwością regeneracji i odnowy. Brak regularnego snu, przepracowanie powodują spadek formy. Kumulacja stresu prowadzi do przemęczenia oraz ubytku sił psychofizycznych, zaburzenia harmonii w ciele, utraty balansu w organizmie człowieka. Organizm nie regeneruje się, ponieważ zapasy energii zostały wyczerpane.

W 1993 roku Światowa Organizacja Zdrowia na listę chorób cywilizacyjnych wpisała „zespół przewlekłego zmęczenia” (CFS, Chronic Fatigue Syndrome). Zidentyfikowali ją już w latach 80-tych amerykańscy lekarze. W mediach funkcjonowała też nazwa „choroba yuppies”, ponieważ dotykała ona głównie młodych, wykształconych ludzi z dobrze sytuowanych środowisk, poświęcających się karierze zawodowej. Ok. 70% chorych stanowiły kobiety. Obecnie nadal CFS rozpoznaje się u kobiet 3, a nawet 4 razy częściej niż u mężczyzn. Może to wynikać z tego, że negatywne skutki nadmiernego obciążenia częściej dotykają kobiet. Pracujące zawodowo kobiety mają inny cykl dobowy hormonów stresowych tj. adrenaliny i noradrenaliny niż pracujący mężczyźni. Zarówno u mężczyzn jak i u kobiet występuje szczyt poziomu reakcji tych hormonów w godzinach popołudniowych. Różnica polega na tym, że u mężczyzn ich poziom spada do zera po powrocie do domu, natomiast u kobiet utrzymuje się aż do momentu zaśnięcia.

Zespół przewlekłego zmęczenia objawia się przez dolegliwości takie jak: bóle mięśni, głowy i gardła, powiększone węzły chłonne, długo nie ustępujące zmęczenie nawet po niewielkim wysiłku, nie mający żadnych medycznych przyczyn stan podgorączkowy, niewytłumaczalna słabość mięśni i zaburzenia neuropsychiczne. Za podstawowe kryteria uważa się obecnie:

  1. Długotrwałe (ponad 6 miesięcy) niewyjaśnione, co do przyczyny zmęczenie (nie jest ono związane z przymusowym leżeniem w łóżku, długotrwałym wysiłkiem).
  2. Zmęczenie to powoduje zmniejszenie aktywności ruchowej w dzień o ponad 50% i ma ściśle określony początek w czasie.

Problem polega na tym, że nadal na chorobę tę nie ma żadnych leków; jedynym ratunkiem jest… zrezygnowanie z uciążliwej pracy.

Zrezygnowanie z pracy dla wielu osób nie jest jednak łatwe. Okazało się, że od nadmiarowej aktywności można się uzależnić. Pracoholizm (uzależnienie od pracy; ang. workaholism) – rodzaj uzależnienia psychicznego, objawia się obsesyjną i wewnętrzną potrzebą ciągłego wykonywania pracy, kosztem innych czynności, również rodziny, snu i odpoczynku. Jednym z jego głównych haseł jest: „Jeśli nie wiemy, po co to robimy, to przynajmniej róbmy to szybciej.” Pracoholikami zostają przede wszystkim osoby zwykle pilne, perfekcyjne, ale i niepewne swego, nieśmiałe, niedowartościowane, bojące się otoczenia, podchodzące z obawą do swojego talentu, spontaniczności, czy fantazji. Sam zainteresowany zazwyczaj nie ma świadomości, że popada w nałóg. Działa w stanie psychicznego przymusu. Praca jest dla niego ponad wszystko, nie potrafi bez niej żyć. Jest gotowy dosłownie oddać życie za pracę.

W skrajnym przypadku z nadmiaru pracy i braku odpoczynku rzeczywiście można umrzeć. Nagła śmierć w wyniku przepracowania i stresu, najczęściej spowodowana wylewem albo zawałem otrzymała nazwę karōshi (albo karoushi, karoshi jap. – śmierć z przepracowania) Zważywszy na charakterystykę kulturową nie dziwi fakt, że termin ten ma właśnie japoński rodowód. Po raz pierwszy pojawił się w 1969 roku, kiedy to 29-letni pracownik jednej z największych japońskich gazet zmarł nagle po wylewie krwi do mózgu. Śmierć z przepracowania spotyka nagle, wydawałoby się zdrowych ludzi, w okresie pełnej aktywności zawodowej. Objawów praktycznie brak. Osoby, które dotyka karōshi, czują się świetnie, mają plany, podejmują wyzwania, nie wykazują objawów drastycznego przepracowania (gdyż skrywają je nawet przed samymi sobą). Wiadomo jednak, że dotyka osoby, u których wystąpiło sprzężenie nadciśnienia i miażdżycy z bardzo silnym przeciążeniem pracą. Szacuje się, iż rocznie z przepracowania umiera nawet 30 tys. Japończyków. Według szacunków, aż jedna trzecia wszystkich przypadków śmiertelnych zawałów serca, udarów mózgu i wylewów japońskich mężczyzn i kobiet w sile wieku jest skutkiem nadmiaru pracy, stresu i braku odpoczynku. We wszystkich przeanalizowanych przypadkach karōshi w Japonii w latach 1974-1990 śmierć dotykała osób pracujących ponad sześćdziesiąt godzin w tygodniu, mających ponad pięćdziesiąt nadgodzin w miesiącu i niewykorzystaną ponad połowę urlopów. Karōshi nie dotyka szarych pracowników, ale przeważnie ludzi sukcesu. Ofiarą karōshi stał się nawet premier Japonii, Keizō Obuchi.

Rząd Japonii zapowiedział walkę z karōshi. Jednak, ponieważ tradycja japońska szanuje osoby lekceważące śmierć, w świadomości Japończyków karōshi stała się dowodem na bycie człowiekiem sukcesu i stanowi powód od dumy dla rodziny. W swoisty sposób jest nawet modne posiadanie w rodzinie kogoś, kto zmarł z przepracowania. Dodatkowo rządowe rekompensaty pieniężne, jak na odszkodowania japońskie, bardzo wysokie wzmacniają tą tendencję.

W Japonii zidentyfikowano również samobójstwo z przepracowania zwane karo-jisatsu.

Nie wiadomo ile osób umiera z przepracowania w Polsce. Jednak szerzący się ostatnio w naszym kraju kult pracy, wysiłku i bezsensownego trwonienia energii stwarza szanse na dogonienie Japonii. Do szpitali neurologicznych i kardiologicznych trafiają coraz młodsi pacjenci, którzy padli „w biegu”. Badania wykazują też, że Polacy na tle Europy pracują najdłużej. Wielu z nich przyznaje, że po powrocie z pracy do domu czuje się na tyle wyczerpana, że zmusza się do wykonania najprostszych czynności domowych.

Z psychologicznego punktu widzenia za nadmiarową aktywnością kryje się brak pewności siebie i kompleks niższości. Człowiek, pragnie czynem dowieść światu swojej wartości. Robi wszystko, aby zasłużyć na szacunek, uznanie, miłość. W gruncie rzeczy pragnie dowieść przede wszystkim samu sobie, że na to wszystko zasługuje. Człowiek, który jest w harmonii z samym sobą nie musi niczego nadrabiać wzmożoną aktywnością. On po prostu jest.

Ta umiejętność bycia została zagubiona w toku gorączkowej aktywności, aby być na przedzie lub dogonić tych, co na przedzie. W Polsce np. stale słyszymy, czytamy, że musimy dognić przodujące kraje Europy, a to w tym, a to w tamtym. Słowo „być” pojawia się w Europie tylko w zawiłych pracach egzystencjalnych filozofów. Nadmiarowa aktywność pokazuje, że nie umiemy być, umiemy tylko gonić za byciem, które ma być. Zamiast czerpać radość z tego, co jest, wyczerpujemy się w pogoni za tym, czego nie ma.

Przesadna aktywność, jak wszystko, co nadmiarowe wymaga skorygowania, zrównoważenia poprzez odpowiednią przeciwwagę, czyli odpowiednią dawkę lenistwa. Tylko właściwie praktykowane lenistwo może nas wyzwolić z okowów bezsensownej, nadmiarowej, aktywności, szkodliwej dla nas i środowiska. Szczególnie sprzyjający praktyce jest czas letnich wakacji, a odpowiednie do praktyki miejsca to piaszczyste plaże, kolorowe łąki, pachnące lasy.

Autorem (archiwalnego) artykułu jest Krystyna Kozikowska-Koppel.

  • http://www.nestorowicz.pl/ Bartosz Nestorowicz

    Poprosiłem gościnnie moją dobrą znajomą – uznanego psychologa – o napisanie kilku artykułów o lenistwie. Mam nadzieję, że będą dla Was inspiracją… oczywiście do odpoczywania i ładowania baterii. Przyznam szczerze, że po kilku miesiącach pisania, blogowania, pracy zawodowej – czuję, że muszę się zregenerować i wyjechać razem z rodziną. Co myślicie o zaproponowanej tematyce? Będę wdzięczny chociaż za kilka słów Waszej opinii.

  • Rafał

    Jak dla mnie bardzo fajny pomysł. Artykuł bardzo interesujący. Ciekaw jestem co będzie dalej.