Zdobywanie pracy (część 17) – Talenty, czyli kompetencje (część 2)

W poprzednim odcinku cyklu przybliżyłem Wam sprawę talentów. Z doświadczenia wiem, że akurat w tej kategorii bardzo trudno jest kandydatom przejść od mówienia do działania. W ogóle trudno jest im zrozumieć, że coś, co jest „niekonkretne i miękkie” ma swoją wartość na rynku pracy. Dlatego dla lepszego zrozumienia zagadnienia dwa przykłady, jak zwykle zaczerpnięte z życia. Skoncentrowałem się specjalnie na tych, które w „powszechnej” świadomości albo nie występują albo zbywane są wzruszeniem ramion.

Zacznę od Łukasza (pracownika firmy Horyzont), którego poznaliście podczas omawiania kategorii kwalifikacje. Otóż Łukasz posiada następujący zestaw kompetencji, zidentyfikowany na podstawie testu OSS (to tylko wycinek):

 1. Autorytet naturalny – Charyzma, zdolność do zjednywania sobie ludzi za pomocą swoich wartości moralnych, przekonań, zdolność do naturalnego wzbudzania szacunku i wywierania wpływu na swoje otoczenie. Kryterium to służy do ujawniania osobowości charyzmatycznych.
 2. Zdolność przekonywania – Zdolność do przyłączenia „przeciwnika” za pomocą ciętych odpowiedzi oraz dzięki formułowaniu argumentów nie do odparcia, wręcz błyskotliwych. Kryterium to służy do oceny zdolności do przekonywania, opartej głównie na wdzięku i emocji.
 3. Optymizm i radość życia – Skłonność do korzystania z uroków życia. Patrzenie ufnie w przyszłość. Kryterium to wyraża odpowiednią „Pewność siebie”, pozwalającą działać i „pozytywnie rozstrzygać” w trudnej sytuacji.
 4. Zdolność do przemawiania – Upodobanie do wypowiadania się przed audytorium oraz zdolność do swobodnego zabierania głosu w grupie. Zmysł improwizacji i urok słowa. Kryterium to wyraża afirmację siebie samego oraz upodobanie do przekonywania.
 5. Poczucie ważności hierarchii – Uznanie stosunków hierarchicznych i funkcjonalnych jako społecznie użytecznych. Akceptacja władzy hierarchicznej.
 6. Odporność na niepowodzenia – Zdolność do niezniechęcania się i wytrwałości po niepowodzeniu. Kryterium to określa afirmację siebie samego, poczucie inicjatywy, wolę parcia do przodu i osiągania tego, co wydawało się być niedostępne. Jest ono fundamentalne dla handlowców. Niski wynik sugeruje strach przed popełnieniem błędów, niepowodzeniem, który powoduje ich unikanie (np. poprzez sumienność, perfekcjonizm).
 7. Pewność siebie – Pewność. Afirmacja siebie samego. Kryterium to wskazuje na pewną tendencję do narzucania swojej woli związaną z poczuciem wyższości. Może również służyć do oceny upodobania do wyzwań oraz swobody w sytuacji dowodzenia.

 

Gdyby przeanalizować podany tu zestaw kompetencji i dokonać ich syntezy to okaże się, że Łukasz  jest osobą, która:

 • potrafi wywierać wpływ na ludzi i otoczenie (autorytet naturalny, zdolność przekonywania i przemawiania),
 • jest samodzielna i posiada „napęd” do tego by iść do przodu oraz radzić sobie z problemami (pewność siebie, odporność na niepowodzenia, optymizm i radość życia),
 • dobrze sprawdza się w strukturze hierarchicznej, czyli tam gdzie każdy ma jasno określoną rolę (poczucie ważności hierarchii).

 

Kolejny przykład. Tym razem ja sam stanowić będę do niego ilustrację. Wiele lat temu kupiłem książkę pod tytułem „Teraz odkryj swoje silne strony” (lektura obowiązkowa dla każdego, o której wspominałem w poprzednim odcinku!). Tam znajdował się kod do testu badającego kompetencje. Po jego wykonaniu otrzymałem następujące wyniki:

 1. Współzależność – jesteśmy ze sobą powiązani będąc częścią czegoś większego. Poczucie jedności związane z odpowiedzialnością. Nie krzywdź, nie wykorzystuj, nie zdawaj cierpienia. Każdy z nas ma cel w życiu, bo jest częścią składową całości. Sens i istota. Tolerancja i budowanie mostów międzykulturowych.
 2. Zgodność – dążenie do znalezienia płaszczyzny porozumienia. Odciąganie od konfrontacji i popychanie do harmonii. To największa wartość. Daję innym się wypowiedzieć, dopasowuję się, usuwam się z kręgu dyskusji. Jesteśmy wszak na jednej łodzi i nie ma sensu nią kołysać tylko po to by pokazać innym, że potrafię to robić. Lubię ludzi. Jestem jak naczynie. Nie lubię konfliktów.
 3. Odkrywczość – fascynują mnie idee. Szukam związków, powiązań, wyjaśnień dlaczego tak, a nie inaczej. Prostych rozwiązań skomplikowanych sytuacji. Łączę odległe światy i koncepcje. Jestem twórczy, oryginalny i pomysłowy.
 4. Zbieranie – jestem ciekawy, świat jest ekscytujący. Zbieram, gromadzę, przechowuję w głowie całą masę informacji. Mój umysł jest ciągle aktywny.
 5. Intelekt – lubię go angażować. Gimnastykować. Nawet bez celu. Lubię myśleć, przebywać sam, snuć refleksje. Jestem introspektywny. Sam jestem swoim najlepszym kompanem. Lubię gry i zadania logiczne.
 6. Strateg – orientacja pośród bezładu i odnajdywanie właściwej drogi. Dostrzegam drogę tam gdzie inni widzą gmatwaninę. Jest w tym logika.

 

Reasumując. Jestem osobą, która:

 • wykazuje dużą aktywność intelektualną poszukując informacji, powiązań, koncepcji (odkrywczość, zbieranie, intelekt),
 • potrafi wytyczyć kierunek działania (strateg),
 • dąży do porozumienia i harmonijnej współpracy.

Czy nasze talenty da się komuś sprzedać? Zobaczymy.

Do tej pory ukazały się następujące artykuły:

 • Marcin

  Wczoraj na jednym z forów znalazłem wpis w którym ktoś polecił Ten blog i muszę przyznać, że naprawdę jest on skarbnicą wiedzy. Gratuluję i życzę powodzenia w dalszej pracy. Zastanawiam się czy ktoś taki jak Łukasz (pracownik firmy Horyzont) istnieje naprawdę czy tylko wymyśliłeś go na potrzeby tego bloga. Wydaje się on być człowiekiem bez wad, pracownikiem idealnym:) Jeśli on istnieje w realnym świecie to ciekawe jakie posiada antytalenty i czy w ogóle jest ich świadomy. Pozdrawiam!

  • http://www.nestorowicz.pl/ Bartosz Nestorowicz

   Marcin,
   Łukasz istnieje naprawdę. Pracuje w Horyzoncie od wielu lat, jest dobry i jak każdy człowiek ma sporo wad. W jednym z artykułów (część 22) pokazuję jego prawdziwy życiorys z którego to, o czym piszesz wcale nie wynika. Generalnie wszystkie przykłady pochodzą z mojej praktyki. Pozdrawiam

  • Łukasz Horyzont

   Istnieję naprawdę;)