Zdobywanie pracy (Ćwiczenie 6)

Zastanawiając się nad kategorią „ekstra bonus” wyobraź sobie następującą sytuację. Zostajesz zatrudniony. Jeśli nie wiesz w jakiej branży lub na jakim stanowisku, to nic nie szkodzi. Ważne, że zaczynasz pracę. Zanurz się w to wyobrażenie i odpowiedz na następujące pytanie:

  •  Co pracodawca może dostać po połowie lub pełnym roku Twojej pracy na danym stanowisku (jakie mierzalne lub widzialne efekty jesteś w stanie osiągnąć)?

Spisz to co przyszło Ci do głowy i zrób z tego listę, a potem zadaj sobie przy każdym punkcie to samo pytanie dodatkowe:

  • Czy to o czym pomyślałeś może być z punktu widzenia pracodawcy cenne? A jeśli tak, to dlaczego?

Podczas robienia tego ćwiczenia wzoruj się na Asi.

To ćwiczenie jest powiązane z wpisem: Zdobywanie pracy (część 15) – Extra bonus

Do tej pory ukazały się następujące artykuły: